hero-background-image

Kurs CEPHd – geneza i założenia

Koncepcja budynku pasywnego prześciga obowiązujące obecnie normy i standardy budowlane. Certyfikowani projektanci i doradcy już w fazie projektowej (i coraz częściej koncepcyjnej) dbają o zachowanie standardu pasywnego. W dalszej kolejności kompetentni wykonawcy muszą zadbać o zachowanie założeń projektowych na wszystkich etapach prowadzonych prac budowlanych.
Wiele osób wśród potencjalnych inwestorów a nawet osób z branży budowlanej zapomina, że u podstaw koncepcji budownictwa pasywnego leży nie tylko komfort i energooszczędność , ale również przystępność cenowa. W obecnych czasach szeroka dostępność rozwiązań technicznych sprawia, że spełnienie dwóch pierwszych wymagań jest stosunkowe proste.
Nasi trenerzy podczas warsztatów kładą dodatkowo nacisk na naukę projektowania budynków, które będą ekonomicznie uzasadnione, a więc nie za drogie w budowie i co najważniejsze w czasach recesji odporne na podwyżki cen energii.

szkolenia0

Polski Instytut Budownictwa Pasywnego (PiBP) jest odpowiedzialny za wprowadzenie standardu budownictwa pasywnego do Polski we wczesnych latach XXI wieku. Dotychczasowe doświadczenie nauczyło nas, że zaprojektowanie i wykonanie budynku spełniającego jednocześnie wszystkie wspomniane wcześniej wymagania jest w obecnej rzeczywistości bardzo cenioną usługą.

szkolenia1

Założyciel i patron PiBP śp. Dipl. Ing. Gunter Schlagowski rozpoczął upowszechnianie pojęcia „dom pasywny” już w połowie lat 90-tych, niedługo po realizacji pierwszego na świcie, opomiarowanego budynku pasywnego w Darmstadt (Niemcy), który powstał w 1991 r. W chwili obecnej fraza „budynek (dom) pasywny” jest już znana na całym świecie i utożsamiana w branży z budynkiem o najwyższej, powszechnie dostępnej jakości. Pojęcie to nie było prawnie chronione więc szybko padło łupem nieuczciwych marketingowców. Po dziś dzień wiele firm całkowicie bezpodstawnie przypisuje to miano oferowanym przez siebie projektom lub budynkom o niezbyt wysokiej faktycznej energooszczędności – niesprawdzonej . Takie praktyki podkopują wiarygodność i wyrządzają szkodę innym firmom, które często bez wielkiego rozgłosu wprowadzają godne naśladowania praktyki - projektując i wykonując na terenie naszego kraju rzeczywiście pasywne budynki np. potwierdzone certyfikatem.

Certyfikacja budynków pasywnych (w Europie od ponad 20 lat) została stworzona, aby rozróżnić prawdziwe budynki pasywne od tych, które tylko do tego bezpodstawnie aspirują. (Zacząć od nowego wiersza)Polski Instytut Budownictwa Pasywnego na zlecenie Passivhaus Institut w Darmstadt kilka lat temu wprowadził certyfikację uczestników procesu budowlanego m. in. projektantów (CEPHdesigners) i doradców (CEPHconsultants).
Cel jest podobny jak w przypadku certyfikacji budynków - wskazanie kompetentnych osób, które potencjalnie są w stanie wykonać usługę na wymaganym poziomie a więc posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu budownictwa pasywnego, tym samym wyodrębnienie ich spośród wielu takich, które nadużywają technik marketingowych.

szkolenia2

Certyfikacja projektantów i doradców ma charakter dobrowolny. Zdarza się, że osoby nie posiadające certyfikatu Certified Passive House Designer (CEPHd) projektują świetnie budynki pasywne, które są skutecznie poddawane certyfikacji. Z drugiej strony aby budynek mógł uzyskać certyfikat nie wystarczy, że zaprojektuje go osoba posiadająca certyfikat. Dla każdego budynku, który ma otrzymać c certyfikat należy wykazać odpowiednio wysoki poziom jakości projektowania i na ostatnim etapie potwierdzić wytyczne projektowe rzetelnym wykonawstwem.

Kurs Certified Passive House Designer – Certifikowany Projektant Doradca Budownictwa Pasywnego został opracowany przez Passivhaus Institut w Darmstadt (PHI). Za realizację tego doskonalenia w Polsce jest odpowiedzialny Polski Instytut Budownictwa Pasywnego (PiBP). W celu skutecznego nauczania w Polsce treść kursu została dostosowana i przetłumaczona na język Polski. Poszczególne etapy kursu są prowadzone przez najbardziej doświadczonych ekspertów w Polsce. 81 h zegarowych kursu ma za zadanie dostarczyć wiedzę z zakresu budownictwa pasywnego znacznie przekraczającą możliwości ramowych planów nauczania w polskim szkolnictwie. Uczestnictwo w kursie CEPHd to możliwość uzyskania w pierwszej fazie teoretycznej w drugiej fazie praktycznej wiedzy, ale dla wielu i unikalnej, ze względu na autorskie rady i rozwiązania wynikające z doświadczenia naszych trenerów.

szkolenie4

Na kursie Certified Passive House Designer | Consultant poznasz szczegółowo zasady projektowania budynków pasywnych. Wytłumaczymy, dlaczego budownictwo pasywne jest znacznie korzystniejsze w obecnych czasach niż budynki powszechnie realizowane. Bardziej zaawansowani uczestnicy np. posiadający swój wkład w realizację projektów pasywnych i energooszczędnych przez udział w kursie zyskują okazję do poszerzenia w znacznym stopniu swojej wiedzy i umiejętności np. z zakresu integracji standardu pasywnego z każdym projektem. Wielu z naszych dotychczasowych absolwentów przed decyzją o udziale w tym doskonaleniu nie zdawało sobie sprawy, jak elastyczne może (i powinno) być ich podejście projektowe, spełniając jednocześnie: kryteria standardu pasywnego, realizując potrzeby swoich klientów, podnosząc swoje kwalifikacje i przy tym wszystkim satysfakcjonująco zarabiając gdyż wysoka jakość usługi doradczo-projektowej dla uświadomionego i zadowolonego inwestora z czasem staje się bezcenna.

szkolenia5

Standard budownictwa pasywnego jest rozwijany przez trzy dekady. Zasady i kryteria budownictwa pasywnego współgrają ze sobą, aby architekci mogli planować komfortowe, wydajne, odporne, zdrowe i zawsze tanie w utrzymaniu budynki. Jest to standard budowlany, najbardziej ze wszystkich standardów odporny na zmiany cen energii, dzięki temu efekty pracy certyfikowanych architektów są bardziej doceniane przez inwestorów zarówno tych prywatnych jak i publicznych.

Najważniejsze zagadnienia – zakres tematyczny szkolenia

 • Czym jest budownictwo pasywne, dlaczego budować obiekty pasywne?
 • Zasady konstrukcji dla budynków hermetycznych i wolnych od mostków termicznych
 • Okno: niezbędny komponent (element) budownictwa pasywnego
 • Komfortowa wentylacja z wysoce wydajnym odzyskiem ciepła
 • Koncepcje dla minimalnego ogrzewania i ciepłej wody
 • Bilans energetyczny z PHPP (Pakiet do Projektowania Budownictwa Pasywnego)
 • Środki wymagane do zapewnienia gwarancji, jakości budynków pasywnych
 • Zrealizowane przykłady budynków - doświadczenia praktyczne
 • Definicja przegrody termiczne w projektowaniu
 • Wymagania dotyczące izolacji cieplnej, wilgotności i komfortu
 • Obliczanie wartości współczynnika U, mostków termicznych i minimalnej temperatury powierzchni
 • Przegląd istotnych obszarów pracy z PHPP (Pakiet do Projektowania Budynków Pasywnych)
 • Przykłady konstrukcji dla zabudowań drewnianych, betonowych i mieszanych
 • Wymagania, co do wartości współczynnika U i temperatury powierzchni
 • Wpływ na komfort i wydajność grzewczą
 • Metody obliczeniowe okien: EN 10077 część 1 i 2
 • Komponenty: ramy, przeszklenia, krawędzie szkła, ochrona przed słońcem, okna dachowe
 • Przykłady połączeń w zabudowaniach betonowych i drewnianych
 • Kryteria planowania szczegółowych połączeń szczelnych bez mostków termicznych
 • Zadania: obliczanie wartości współczynnika U, szczegółowe opracowanie i dyskusja
 • Dlaczego budynek pasywny potrzebuje systemu wentylacji?
 • Koncepcje wentylacji
 • Podział na strefy i rozmieszczenie natężenia przepływu
 • Komponenty do systemów wentylacji
 • Zadania: projekt systemu wentylacji i rozmieszczenia natężenia przepływu w domu jednorodzinnym
 • Sterowanie, regulacja i uruchomienie systemu wentylacji
 • Zadanie: wyszukiwanie błędów w demonstracyjnym systemie wentylacji
 • Cechy szczególne ogrzewania i ciepłej wody w budynkach pasywnych
 • Obciążenie ciepła - definicja i kalkulacja w budynku pasywnym
 • Koncepcje generowania ciepła: pompy cieplne, biomasa, paliwa kopalne
 • Kompaktowe pompy cieplne do wentylacji, ogrzewania i ciepłej wody pitnej
 • Rozmieszczenie ciepła
 • Zróżnicowanie temperatur w pojedynczych pokojach
 • Zadanie: projekt systemu generowania ciepła w budynku mieszkalnym
 • Wprowadzenie w metodykę pracy z PHPP
 • Zasada bilansu cieplnego zgodnie z normą EN ISO 13790
 • Obszar zarządzania energią, powierzchnie kryte, wolumin
 • Straty ciepła poprzez transmisję
 • Zysk z ciepła słonecznego i wpływ zacienienia
 • Obliczanie strat ciepła w wentylacji
 • Wpływ szczelności budynku
 • Obliczanie rocznego zapotrzebowania na ciepło, obciążenie cieplne budynku
 • Zapotrzebowanie na ciepłą wodę pitną, słoneczne ogrzewanie wody
 • Charakterystyka energii pierwotnej dla ogrzewania, ciepłej wody, zapotrzebowania na zasilanie pomocnicze i energię elektryczną gospodarstw domowych
 • Lato: chwilowe zacienienie, naturalna i mechaniczna wentylacja, obliczanie częstotliwości przegrzewania
 • Podstawy ekonomicznego budynku pasywnego: czynniki wpływające na koszty budowy i eksploatacji
 • Metody obliczania inwestycji: statyczna metoda amortyzacji, metoda NPV, metoda rentowa
 • Zadania: przykłady obliczania za pomocą różnych metod
 • Ocena ekonomiczna przykładu budynku
 • Budownictwo pasywne w starych zabudowaniach: szanse, granice, ekonomiczność
 • EnerPHit: europejskie kryteria dla modernizacji przy użyciu komponentów do budownictwa pasywnego
 • Przykłady modernizacji z wykorzystaniem komponentów do budownictwa pasywnego
 • Wytyczne planistyczne: kryteria budownictwa pasywnego i specyfikacje
 • Zadanie do przetargu i wytycznych: przedmowy, zawartość, certyfikaty produktów
 • Praktyczne przykłady wykonania budynków
 • Badania - próby ciśnieniowe i termografia z demonstracją
 • Kierownictwo budów, dokumentacja i procedury
 • Instruktaż wykonawców branż, użytkowników budynków
 • Obliczanie rentowności
 • Obliczenia do bilansu energetycznego
 • Projekt improwizowany budynku pasywnego
 • Planowanie systemu wentylacji
 • Repetytorium przygotowawcze pod kątem treści egzaminu CEPHd

Wymagania dla uczestnictwa w kursie CEPHd

 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie – kurs realizowany w języku polskim
 • brak formalnych ograniczeń, wystarczy zainteresowanie budownictwem i chęć do rozwoju w zakresie, szeroko pojętego planowania projektów budynków pasywnych; osoby zainteresowane zdobyciem tytułu CEPH Designer \ Consultant powinny posiadać minimalne doświadczenie w planowaniu, wykonywaniu lub nadzorowaniu projektów budowlanych
  * jeżeli nigdy nie pracowałeś nad projektem budowlanym i uważasz, że nie masz żadnego doświadczenia zalecamy rozpoczęcie nauki budownictwa pasywnego od szkolenia Certified Passive House Tradesperson ( Certyfikowany Mistrz \ Nadzorca Budownictwa Pasywnego).
 • ogólna znajomość pakietu Microsoft® Excel - nie wymagamy poziomu zaawansowanego, ale tzw. „pewność w obsłudze arkusza kalkulacyjnego” będzie mile widziana
 • brak wymogu uprawnień budowlanych i konkretnego wykształcenia
 • wymagania

  Wymagania systemowe kursu CEPHd

  Pakiet do projektowania domów pasywnych (PHPP) to oprogramowanie do modelowania energii budynku, które służy do projektowania budynków pasywnych. Jest ono integralną częścią procesu szkoleniowego CEPH designer \ consultant. Program PHPP jest oparty na skoroszycie MS Excel w formacie xlsx/xlsm. Microsoft Windows XP (lub nowszy) i Microsoft Excel 2007 (lub nowszy) to wymagania systemowe.

  Nieoficjalnie pakiet PHPP może być również używany z aktualnymi wersjami OpenOffice lub LibreOffice, w systemach Linux i na komputerach Macintosh. Jednak w zależności od używanych platform i ich programowania, może być ograniczona funkcjonalność narzędzia obliczeniowego lub makr narzędzia dodatkowego.

  Dla kogo jest kurs CEPHd?

  Architekci

  Architekci

  Doradcy energetyczni

  Doradcy energetyczni

  Nadzór \ Kierownicy

  Nadzór \ Kierownicy

  Inżynierowie

  Inżynierowie

  Producenci

  Producenci

  racownicy administracji publicznej

  Pracownicy administracji publicznej – samorządowej

  Nauczyciele

  Nauczyciele

  Zalety kursu CEPHd

  Pod okiem naszych ekspertów nauczysz się projektować energooszczędne i optymalne pod względem kosztów budynki na całym świecie i zostaniesz Certyfikowanym Projektantem Domów Pasywnych / Konsultantem.
  • Akredytowane materiały
   Podczas realizowanych przez nas kursów przekazujemy uczestnikom akredytowane materiały opracowane przez Passivhaus Institut w Darmstadt czyli podmiot, który stworzył koncepcję budownictwa pasywnego a następnie sformułował dla niego kryteria, dzięki czemu do dnia dzisiejszego budownictwo pasywne jest jedynym, uznanym na całym świecie standardem energetycznym, zorientowanym na wydajność w budownictwie. Nasze materiały zostały dodatkowo dostosowane do europejskich standardów w języku polskim.
  • Pionierska kadra trenerska
   Jesteśmy najbardziej doświadczonym zespołem trenerów w Polsce. Byliśmy jednymi z pierwszych osób przeszkolonymi przez Dipl. Ing. Guntera Schlagowskiego. Każdy z naszych trenów cały czas jest aktywnym w branży. Nasi trenerzy są projektantami wielu pionierskich budynków pasywnych w Polsce, począwszy od budynków mieszkalnych przez obiekty użyteczności publicznej; przedszkola, hale, biurowce po ośrodki zdrowia czy kościoły.
  • Międzynarodowe uznanie
   Certyfikat CEPHd to ustandaryzowana kwalifikacja dla architektów i konsultantów, której ranga obejmuje cały świat. Uzyskanie tytułu Certified Passive House Designer \ Consultant – certyfikowany Projektant lub Doradca Budownictwa Pasywnego skutkuje wpisem na międzynarodową listę certyfikowanych specjalistów.
  • Pełne zaangażowanie
   Nasi trenerzy są do dyspozycji przez cały czas trwania kursu, aby odpowiedzieć na Twoje pytania. Polski program kursu CEPHd wymaga minimum 9 pełnych dni (81 h zegarowych). Korzystając z możliwości prowadzenia zajęć w trybie tradycyjnym – stacjonarnym jesteśmy w stanie utrzymać najwyższy poziom nauczania, oferując każdemu z uczestników znaczące doświadczenia edukacyjne z zakresu planowania budynków pasywnych.
  • Korzyści finansowe
   Każdy z absolwentów otrzymuje 10% zniżki na produkty i usługi PIBP oraz Akademii Zdrowego Budownictwa GreenCherry

  Terminy najbliższej edycji kursu CEPHd online

  cennik kursu on-line

  Egzamin

  Pomyślne zdanie egzaminu oznacza przyznanie uczestnikowi szkolenia tytułu Certyfikowanego Europejskiego Projektanta / Doradcy Budownictwa Pasywnego zgodnie z regulaminem egzaminacyjnym Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt. Kurs można alternatywnie zakończyć bez uczestnictwa w egzaminie (bez certyfikatu). Po pomyślnym egzaminie następuje wpis na polską i międzynarodową listę Certyfikowanych Projektantów i Doradców. Istnieje również możliwość przystąpienia do egzaminu bez uprzedniego udziału w kursie. W tym przypadku cena za egzamin wynosi 5000 PLN netto.

  W Polsce egzaminy przeprowadzane są przez PIBP w imieniu PHI. Ich korekta jest wielostopniowa i odbywa się zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Okres od przeprowadzenia egzaminu do momentu ogłoszenia wyników jest różny i wynosić może od 3 do 6 miesięcy. Wynika to z faktu, że egzaminy odbywają się jednocześnie w całej Europie i korygowane są zbiorczo w wyznaczonych terminach wg ustalonego harmonogramu.

  Absolutnym wymogiem jest przekazanie egzaminatorowi w dniu egzaminu wniosku (załącznik II) o dopuszczenie do egzaminu „Certyfikowany Projektant/Doradca Budownictwa Pasywnego”) i akceptacja tym samym warunków regulaminu egzaminacyjnego składając własnoręczny podpis. Podpisany dokument przekazywany jest wraz z oryginałem karty odpowiedzi do PHI. Jedynym obowiązującym dokumentem regulaminu w każdym momencie jest oryginalny regulamin, który zawsze znajduje się na stronie głównego instytutu budownictwa pasywnego PHI Darmstadt PIBP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w tłumaczeniach pliku „examination regulations”. Wszelki aktualne i przyszłe tłumaczenia powinny być traktowane jako dodatkowa pomoc dla osób nie znających języka angielskiego lub niemieckiego. W przypadku wątpliwości zawsze należy odnosić się do dokumentów umieszczonych na stronie głównego instytutu budownictwa pasywnego w Darmstadt.

  Ukończenie egzaminu CEPHd wynikiem pozytywnym jest potwierdzeniem zdobycia wymaganej wiedzy oraz możliwością skutecznego promowania własnej osoby lub całej firmy, w której jest się zatrudnionym w oparciu o autorytet Polskiego i Niemieckiego Instytutu Budownictwa Pasywnego.

  Zgłoszenie swojego udziału w kursie CEPHd

  W celu skutecznego zgłoszenia należy kliknąć w poniższą grafikę. Opcjonalnie można pobrać formularz zgłoszeniowy na dysk komputera , wypełnić ręcznie i wysłać zgłoszenie na email: pibp@pibp.pl lub info@pibp.pl podając w tytule: „Zgłoszenie CEPHd”. Po odebraniu i odczytaniu formularza zostanie wysłana do nadawcy odpowiedź z informacją o stanie danego zgłoszenia tj. potwierdzenie uczestnictwa, zapis na listę rezerwową, zapis na listę oczekujących etc.

  Masz pytania? Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane klikając przycisk poniżej.