hero-background-image

Dyrektywa Budynkowa

Unia Europejska zadecydowała: masowa renowacja budynków nadchodzi! … tym samym dom pasywny będzie najlepszym budynkiem zeroemisyjnym.

Unia Europejska po raz kolejny stawia czoło wyzwaniom klimatycznym. 12 marca miała miejsce nowelizacja tzw. dyrektywy budynkowej (EPBD)Polska oraz pozostałe państwa członkowskie zobowiązane są do podniesienia efektywności energetycznej budynków i osiągnięcia pełnej dekarbonizacji tego sektora do 2050 roku. Cel jest ambitny, ale nie nierealny.

6 zasad budownictwa pasywnego kluczem do budowania zeroemisyjnych domów i budynków:

Założeniem i wynikiem projektowania budynków pasywnych jest ograniczenie do minimum wymaganej energii do ogrzewania i chłodzenia. Doskonała izolacja termiczna budynku, dokładne uszczelnienie jego powłoki, zapewnienie wymaganej wentylacji z odzyskiem ciepła (rekuperacja) i ewentualne uzupełnienie o energię odnawialną (OZE), pozwala na znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, co w konsekwencji sprawia, że budynek spełnia wytyczne stawiane budynkom zeroemisyjnym.

Klasy i standardy energetyczne budynków:

Na dzień dzisiejszy, nie wiemy jeszcze jaką klasę energetyczną Unia Europejska uzna za tą minimalną tzn. nie wymagającą renowacji do 2030 – 2033 roku. Zgodnie z aktualną propozycją Komisji, do 2030 r. wszystkie budynki mieszkalne w całej UE muszą osiągnąć ocenę efektywności F w skali od A do H. W tym miejscu warto zaznaczyć, że dom pasywny w standardzie passive house classic, zaprojektowany zgodnie z zasadami opracowanymi przez niemiecki Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt, stanie się budynkiem zeroemisyjnym w najwyższej możliwej klasie energetycznej, tj. A. Co więcej, budynki pasywne (classic) tak jak wszystkie pozostałe budynki mogą zostać wzbogacone o dodatkowe zasoby energii odnawialnej, osiągając jeszcze wyższe klasy energetyczne – passive house plus lub passive house premium. Nie wykluczone, że Parlament Europejski ustali minimalny dopuszczalny poziom klasy energetycznej na poziomie klasy E, począwszy od 2030 r. Takie obowiązkowe wymogi renowacji zostały już uwzględnione w awaryjnym programie ochrony klimatu niemieckiego rządu na rok 2022, który przewiduje oszczędność 10 mln ton CO2 do roku 2030.

Nowe przepisy to nowe możliwości:

Dyrektywa budynkowa UE otwiera nowe możliwości architektom i wykonawcom. Dzięki funduszom i ułatwieniom prawnym, które są opracowywane, domy pasywne i duże budynki zeroemisyjne w technologii pasywnej będą o wiele częściej projektowane. Zysk będzie podwójny. Niewątpliwe korzyści dla środowiska są podstawową kwestią, ale tani dom pasywny to również ogromny zysk dla inwestorów, który stanie się bardziej dostępny w trakcie upowszechniania budynków zeroemisyjnych, zeroenergetycznych, na czele z budynkami dodatnio energetycznym (passive house plus i premium)i.Reasumując, nowe dyrektywy unijne otwierają szereg możliwości dla sektora budowlanego. Budownictwo pasywne może stać się kluczem w osiągnięciu celów dekarbonizacji, ale również wzorcem dla projektowania zeroemisyjnych budynków. Dla ambitnych architektów to spełnienie marzeń o nowych projektach, które będą dostosowane do życia kolejnych pokoleń, jednocześnie chroniąc naszą planetę.